IX Christmas SALON

IX Christmas SALON

December 2023 - February 2024

Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, Palace of Art TPSP, Cracow